01 marzo 2007

III premio castelhano(?) de bdo que dizem:

III Premio de Banda Deseñada 'CASTELAO'.
Tendo en conta, por número e calidade, o grupo de novos autores de historieta que teñen xurdido nos últimos anos en Galicia [...] a Deputación da Coruña, sensible á significación que está a ter este colectivo convoca o III Premio de banda deseñada 'Castelao', de acordo coas seguintes bases:
  1. Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade que presenten narracións en banda deseñada inéditas e non premiadas con anterioridade, escritas en galego, cun máximo de dous autores por obra (un como guionista e outro como debuxante).
  2. Establécese un premio único dotado con 6.500 euros.
    A Deputación publicará a obra premiada, directamente ou a través doutra editorial, mantendo o autor ou autores os dereitos para a posible edición da obra noutras linguas que non sexa a galega.
o que acontece:
O primeiro ano o prémio foi para David Rubín, e...
A editora vasca Astiberri acaba de anunciar a publicación de "O circo do desalento", o que supón o primeiro álbum do autor galego. A publicación, que sairá en branco e negro e encadernada en rústica, constará con cento setenta e seis páxinas. A edición inclúe a historia coa que Rubín gañou o premio Castelao da Deputación da Coruña, que ve deste xeito a luz en castelán mesmo antes de saír en galego.[...]

O segundo ano o prémio foi para Antonio Seijas, e...
"Un home feliz", obra de Antoino Seijas que levou o premio Castelao, verá a luz en castelán. [...] Polo momento Seijas sinala que non ten noticias sobre a vindeira edición en galego da historia.

passaram dois anos desde o primeiro prémio e, que eu saiba, O circo do desalento segue sem estar publicado em galego*... e agora, eu pergunto:
para que serve este prémio à banda desenhada galega, e em galego, se depois a deputação não o faz efectivo e fica tudo em palavras muito lindas e pouco consequentes? ou é coisa dos autores?

*foi publicado em agosto do 2006 por Edicións Lea, isto é um ano depois (desculpai a falha de informação).