29 outubro 2010

VII encontro galego de ilustración

actos de portas abertas:
10.00 recepción
10.15 presentación oficial do encontro
10.30 charla: Sandra López (pencil ilustradores)
11.30 descanso
11.45 charla: Elena Odriozola (ilustradora)
13.00 encontro con VEGAP: Paula Jiménez de Parga
organiza a AGPI